GU FANG Sanxia Tea

SHANG HAO

POSINO Bar

ZHANG JIA

NCUPHYS

PDCC

Filming Taipei

GU FANG Friendly Tea

2o2o South Taiwan Film Festival

Shilan Huakai

Renewable Energy Photography Script Writing Competition

One Minute Gua Gua Shou

2o2o Greeting Card & Red Envelope of TRA

NHUC

When The Train Pulls Into The Museum

bolt print design

Open Green A

Open Green B

Doublemint

2o19 Greeting Card & Red Envelope of TRA

Red Envelopes for Year of Pig

Half Card

Art Creative Entertainment

You Wei Din Namecard